خدای من    خدای خوب من

هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر

عمری گرفته ای مبادا رها کنی....

/ 0 نظر / 15 بازدید